HUSKY DAYS s až -50% zľavou. Platí iba do 6.5.

Podmienky ochrany osobných údajov

Vyplnením formulára prostredníctvom týchto webových stránok poskytujete svoje osobné údaje podľa ustanovení §4 zákona č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov. Spoločnosť La Rambla s.r.o., IČ: 01454315, adresou Pode Dvory 2914 323 00 Plzeň, Česká republika, si uvedomuje dôvernosť osobných údajov a rešpektuje právo na súkromie.

Všetky osobné údaje osôb zaregistrovaných prostredníctvom internetových stránok OutdoorMarket.sk, ako i ostatné osobné údaje získané registráciou informačného spravodaja, seminárov či najrôznejších dotazníkov a ankiet, považujeme za vysoko dôverné a spracovávame je len k vlastným marketingové účely a na zlepšenie našich služieb, a to po dobu neurčitú , do odvolania súhlasu registrovanej osoby.

Osoby poskytujúce svoje osobné údaje berú na vedomie, že svoj súhlas môžu kedykoľvek písomne ​​odvolať (obchod@outdoormarket.cz) a spoločnosť La Rambla s.r.o. údaje zlikviduje. Spoločnosť La Rambla s.r.o. sa zaväzuje, že osobné údaje nebudú bez súhlasu danej osoby poskytnuté ďalšej osobe či spoločnosti.

Upozornenie spotrebiteľov o možnostiach mimosúdneho vyrovnania

V súlade s ust. § 14 a nasl. zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa, upozorňujeme, že spotrebiteľ je oprávnený sa v rámci mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov oprávnený obrátiť na príslušný orgán, určený pre mimosúdne riešenie sporov.

Všeobecným subjektom pre mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov je:

Česká obchodní inspekce
Štěpánská 567/15
120 00 Praha 2
Česká republika
www.coi.cz

Špecializované orgány, na ktoré je možné sa tiež obracať (rieši spory spotrebiteľov mimosúdnou cestou, v nižšie uvedených oblastiach):

Finančný trh:

Finanční arbitr
Legerova 1581/69
110 00 Praha 1
Česká republika
www.finarbitr.cz

Pre telekomunikácie:

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219
190 00 Praha 9
Česká republika
www.ctu.cz